Jeg tilbyder / Tilbud til behandlere m.fl.
 
Tilbud til behandlere, terapeuter og andre momsfritagede.

Ønsker du, at jeg påtager mig opgaverne omkring din bogføring, beregning af lønsumsafgift, eventuel supplerende momsafregning og årsregnskab?

Og har du brug for hjælp til at holde øje med økonomien i din virksomhed, så du ved, om budgettet holder, og kan reagere, hvis det ikke gør?

Vi laver en fast aftale, hvor vi sammen planlægger, hvordan samarbejdet om din økonomi skal foregå.

Det gør du:
• Udsteder regninger til dine kunder
• Afleverer bilag en gang om måneden

Det tager jeg mig af:
• Checker din bankkonto for indbetalinger – det gør jeg for dig ugentligt
• Bogfører dine udgifter – det gør jeg for dig en gang månedligt, når du har afleveret bilagene
• Beregner og betaler løn til eventuelle ansatte
• Beregner lønsumsafgift og holde styr på fristerne – jeg leverer tallene til dig til tiden
• Holder øje med, om dit eventuelle salg af produkter nærmer sig grænsen for moms – og beregne den
• Gør dit regnskab klar til evt. revisor, og afleverer evt. dette til vedkommende.

Herudover får du:
• Et møde med en grundig gennemgang af regnskabet 2 gange årligt (eller mere, hvis du har brug for det) med mig
• Hotline vedrørende spørgsmål om fakturering, fradrag mv.,
• Et vågent øje og en hjælpende hånd, fx holder jeg øje med, at du får betalt B-skatten til tiden

Mit tilbud til dig, der gerne vil bevare overblikket og kontrollen over regnskabet uden selv at skulle bruge for mange (aften)timer på papirarbejdet.

Lad os tage en kort møde, hvor vi sammen gennemgår din situation. Jeg vil herefter have mulighed for at tilbyde dig en god pris.
 
Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål eller ønsker at booke et møde.
Betty Andersen | CVR: 19202836 | Hillerødvej 19, 3400 Hillerød  | Tlf.: 22342175 | betty@stenbjerghus.nu